- Komerční sdělení -finance
DomůHobbyVíte, na čem záleží při výběru domácí vodárny?

Víte, na čem záleží při výběru domácí vodárny?

Domácí vodárna zásobuje domácnost pitnou, ale také užitkovou vodou, proto mají využití nejen v rodinných domech, ale také na chalupách nebo chatách. Jednoduše všude tam, kde se v blízkosti nachází studna nebo vrt s vodou, kterou je třeba dostat do objektu. Pokud právě stavíte nemovitost, zda potřebujete vyměnit starou vodárnu za novou, oceníte následující tipy. Poradíme vám, jak si vybrat kvalitní vodárnu a na které parametry se zaměřit před koupí.
Při výběru domácí vodárny je nutné si nejprve odpovědět na čtyři základní otázky

Je klíčový pro výběr ideálního typu domácí vodárny. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8 metrů (včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí), volte vodárnu s povrchovým čerpadlem. V samotné studni je umístěn sací koš se zpětnou klapkou a případně ochrana před suchoběhem. „V opačném případě dejte přednost vodárně s ponorným čerpadlem umístěným ve studni nebo vrtu,“ radí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se na prodej čerpadel a jejich servis specializuje více než 30 let.

Celý komplet domácí vodárny se skládá z čerpadla, tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tvz. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutku) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Tlaková nádoba (nejčastěji v objemu 60 – 80 l) zabraňuje častému spínání čerpadla. Při koupi se řiďte především objemem vody, který v domácnosti spotřebujete. „Výkon domácí vodárny je vždy určen výkonem čerpadla a tlaková nádoba na něj nemá vliv,“ prozrazuje Martin Křapa.

Množství vody a její tlak
Množství čerpané vody je důležité pro určení potřebného průtoku, který se označuje písmenem Q v jednotkách l/s, l/min nebo m³/hod. Jako ukazatel slouží počet osob a účel využití, čímž stanovíte tzv. okamžitou spotřebu vody. „U průměrného rodinného domu jde zhruba o 2-3 kubíky za hodinu,“ říká Martin Křapa a dodává, že tlak v nejvzdálenějším místě odběru by měl být minimálně 2,5 – 3 bary.

Tento tlak je ovlivněn různými filtračními zařízeními, armaturami a především hydraulickými ztrátami v potrubí, přičemž rozdíly mohou být ve výsledku až 1-2 bary. Hydraulické ztráty vypočítáte tak, že spočítáte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtete ztrátu 1 metru výškově za každých 10 metrů délky potrubí. Musíte také počítat s převodem na jiné veličiny – například 10 metrů výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 MPa. K určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby také potřebujete znát umístění a typy spotřebičů v domácnosti.

Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat rodinný dům nebo chalupu, máte příležitost naddimenzovat nejen čerpadlo, ale i rozvody vody. Tímto krokem si zajistíte požadované množství vody i tlak v nejvyšším bodě odběru, např. v podkroví.

Vodárny s frekvenčním měničem
Rodinné domy většinou mají proměnnou spotřebu vody, ale vyžadují konstantní tlak. Jsou pro ně tedy vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale sleduje tlak v potrubí a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. K těmto vodárnám budete potřebovat malou tlakovou nádobu o objemu 2-8 l nebo si vyberte vodárnu, která má tlakovou nádobu již integrovanou.

Atest na pitnou vodu
„Pokud kupujete domácí vodárnu pro zásobování pitnou vodou, vybírejte vždy tu s atestem na pitnou vodu. Takto označené výrobky jsou v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Výrobce, distributor či dovozce vodáren má podle tohoto zákona povinnost před uvedením produktu na trh ověřit výluhovým testem, zda vodárna odpovídá hygienickým požadavkům. Ideálním příkladem kvalitní vodárny s atestem na pitnou vodu je vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS,“ upozorňuje Martin Křapa.

Řešení pro zvýšení tlaku vody
Domácí vodárnu využijete iv případě, že je váš rodinný dům napojen na vodovodní systém s nedostatečným tlakem. Právě vodárna ve formě kompaktního automatu je tím zařízením, které vám tlak z vodovodního systému posílí.

Close up shot for the clean chrome tap and washbasin in a kitchen

Co když dojde voda?
Při nedostatku vody ve studni či vrtu a v případě, že máte nainstalovanou ochranu před chodem na sucho, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. „Zkrátka mu nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni či vrtu. Jako ochranu před chodem na sucho můžete použít buď ponorné sondy nebo plovákový spínač, který může být součástí některých typů čerpadel. Vodárny s frekvenčním měničem mají ochranu proti chodu na sucho již integrovaná v zařízení,“ prozrazuje Martin Křapa.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek